Montáže, projekty, revize a servis

telefon
Provádíme instalace telefonních přístrojů včetně kabeláže a ústředen od jednoduchých ( rodinné domy, malé firmy, ...) až po velké systémy  s větším množstvím poboček. Montujeme ústředny analogové, digitální, ISDN, GSM, ...

Digitální telefonní ústředny jsou technologickou špičkou dnešních komunikačních systémů. Tato zařízení neřeší již jen  potřebu zajistit hlasová řešení, ale jsou vybavena i celou škálou dalších rozmanitých funkcí. Díky těmto funkcím je možno integrovat  tyto systémy do dalších IT systémů a tvořit tak celé sítě, které Vám a vašemu pracovnímu týmu usnadňují a zpřehledňují  komunikační potřeby. Soubor všech jejich schopností a funkcí umožní Vaší firmě vytvořit kvalitní a moderní komunikační prostředek,  který si dnešní doba tolik žádá...

Analogové telefonní ústředny slouží v dnešní době k vyřešení telefonní komunikace v domácnostech a malých firmách.  Umožňují připojit analogové státní linky a ty rozvést na další pobočky. Trendem dnešní doby je propojit systémy telefonní a systémy  domácích dorozumívacích systémů v jeden celek.

VOIP (IP) telefonní ústředny jsou komunikační systémy plně kompatibilní se současným světem IP komunikace. IP řešení je  optimální pro firmy budující komunikační systém s jednotnou robustní infrastrukturou připravený na budoucí vývoj a nové technologie.